Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei zatrudni technika sterylizacji medycznej lub przyuczonego pracownika do centralnej sterylizacji.

Kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. 612245349

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap