Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

 Z UWAGI NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ INFORMUJEMY, ŻE SESJE PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap