Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

 

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY
OBEJMUJĄCE LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ
ORAZ CAŁODOBOWĄ IZBĘ PRZYJĘĆ
W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU


ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-6-EFK/20


systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap