Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1) konsultacji medycznych w Oddziale Noworodkowym;
2) świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-4-SS/20


systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap