Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Patologią Ciąży obejmujące leczenie szpitalne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz całodobową Izbę Przyjęć w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

 

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-12-EFK/19


systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap