Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

 
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU:

1)udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

2)dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej;

3)świadczenia usług medycznych w Pracowni Endoskopii; 4)dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Patologią Ciąży w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-11-EFK/19

 

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap