Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

 
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
2)    dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej
w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-10-EFK/19

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap