Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU:
1)    świadczenia usług medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
2)    diagnostyki radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-9-EFK/19


systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap