Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;
2) udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni diabetologicznej (stopa cukrzycowa);
3) dyżurów medycznych w Oddziale Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
4) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
5) dyżurów medycznych w Ośrodku Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych;
6) świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych.

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-8-SS/19

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap