Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) konsultacji dermatologicznych w Oddziałach Szpitalnych;
2) świadczenia usług medycznych w Oddziale Anestezologi  i Intensywnej Terapii;
3) konsutlacji neurologicznych;
4) konsultacji stomoatologicznych w Oddziałach Szpitalnych
5) konsultacji psychiatrycznych w Oddziałach Szpitalnych

Znak Sprawy: SR/XV-110-6-SS/19

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap