Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

 

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
1.    KONSULTACJI ONKOLOGICZNYCH (PAKIET ONKOLOGICZNY);
2.    KONSULTACJI NEUROLOGICZNYCH;
3.    DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGICZNYM
W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-4-EFK/19

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap