Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-5-EFK/19

 

 

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap