Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE DIAGNOSTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
z zakresu RADIOLOGII KLASYCZNEJ (badania RTG, badania USG) dla pacjentów oraz pracowników Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, z zakresu TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (w połączeniu z najmem pomieszczeń przeznaczonych na PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ zlokalizowanych w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 2) wykonywanych
w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 2
z wyłącznym ich przeznaczeniem na PRACOWNIĘ RTG i USG, PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ. Świadczenia zdrowotne z zakresu REZONANSU MAGNETYCZNEGO wykonywane w innej lokalizacji. Udzielanie usług w zakresie teleradiologii dla potrzeb RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
oraz
PRZEJĘCIEM PRACOWNIKÓW, na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy, zatrudnionych
w PRACOWNI RTG i USG Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu


ZNAK SPRAWY: SR/XV-201-1-EFK/19

 

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap