Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU Poradni Ginekologiczno – Położniczej, świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym  Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-18-EFK/18

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap