Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1) konsultacji psychiatrycznych w Oddziałach Szpitala;
2) świadczenia usług medycznych w Pracowni Endoskopii

 

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-14-EFK/18

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap