Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

 OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. Dyżurów medycznych w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanych w ramach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz a soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 do 08:00 dnia następnego);

2. Świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w ramach świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych i w  miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz a soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 do 08:00 dnia następnego); w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-12-SS/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systemeskulap medhub sialma systemeskulap