Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

    Powstały w grudniu 1998 roku Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, jako oddział terenowy Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei,  zapewnia całodobowe leczenie chorych  z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi  i zespołami abstynencyjnymi  w uzależnieniach krzyżowych od  innych substancji psychoaktywnych. Pacjenci są leczeni w trybie  szpitalnym. Oddział posiada 16 łóżek.
      Przyjęcie chorego następuje w wyznaczonym terminie, po zapisaniu się osobiście lub telefonicznie na listę oczekujących od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, po uprzednim uzyskaniu skierowania do Szpitala Psychiatrycznego, a następnie ostatecznym zakwalifikowaniu w dniu przyjęcia w Poradni Konsultacyjnej  przy Ośrodku Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

Ośrodek mieści się przy ul. Podolańskiej 46 w Poznaniu

p.o. Kierownika

lek.med. Iwona Kozakiewicz-Konarska
 tel. + 48 (61) 847-86-87

Z-ca Kierownika
mgr Agnieszka Kyć

Pielęgniarka Oddziałowa
Renata Kistowska

Dyżurka Pielęgniarek tel. + 48 (61) 847-86-87 

Terapeuci tel. + 48 (61) 847-86-87  

bip

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap