Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

    Oddział Otorynolaryngologiczny Szpitala im. Franciszka Raszei istnieje od 1949 roku. Jest prężną placówką lecząca Poznaniaków i Wielkopolan od 65 lat. Obecnie oddział składa się z 23 łóżek, sali operacyjnej na nowoczesnym zintegrowanym  bloku operacyjnym oraz dwóch sal zabiegowych. W 2016 roku oddział przeszedł gruntowna modernizację .
    Zespół Oddziału wykonuje pełen panel leczenia operacyjnego nosa i zatok przynosowych z wykorzystaniem technik endoskopowych  (również FESS), pełen zakres leczenia operacyjnego i diagnostyki chorób ucha i niedosłuchów (operacje poprawiające słuch).  Oferujemy diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych , torbieli szyi , chorób ślinianek.
     Przy oddziale funkcjonuje poradnia otorynolaryngologiczna gdzie wykonuje się diagnostykę przedoperacyjną  jak i opiekę pooperacyjna pacjentów leczonych w oddziale.  W diagnostyce nowotworów krtani wykorzystujemy najnowsze endoskopy giętkie z możliwością  pobierania materiału do badań biopsyjnych ambulatoryjnie.
     Oddział wyposażony jest w nowoczesne tory wizyjny, mikroskopy operacyjne, neuronawigację pozwalające na wykonywanie zabiegów zgodnie z zasadami chirurgii minimalnie inwazyjnej. W przypadku polipów nosa wykonujemy również operacje z użyciem shavera.  W oddziale jaki i w poradni wykonywane są badania audiometryczne i próby błędnikowe met. Halpike’a. W chirurgii ślinianek przyusznych wykorzystujemy czujnik nerwu twarzowego. W oddziale prowadzone są dwa programy lecznicze:
     Oddział Otolaryngologii i Poradnia Specjalistyczna Szpitala Miejskiego im. F. Raszei zaprasza na diagnostykę zaburzeń węchu. Badania będą przeprowadzone za pomocą wystandaryzowanych testów węchowych, uzupełnione o badanie endoskopowe i/lub diagnostykę obrazową.
     Zapisy na diagnostykę węchu pod nr telefonu: 61 2245328. Pacjent zabiera ze sobą skierowanie do Poradni Laryngologicznej od lekarza rodzinnego lub specjalisty otolaryngologa i ewentualnie, posiadane badania obrazowe - Tomografię Komputerową głowy, zatok przynosowych lub Rezonans Magnetyczny głowy. Pacjent przed badaniem nie powinien przez godzinę nic jeść i pić oraz powstrzymać się od palenia.

                                                                                        Serdecznie zapraszam
                                                                                        Dr n. med. Łukasz Borucki
                                                                                        Kierownik Oddziału Otolaryngologii

ZESPÓŁ ODDZIAŁU:

Kierownik Oddziału
dr n. med. Łukasz Borucki

Asystenci
lek. med. Katarzyna Lemańska-Kwiatkowska
lek. med. Marcin Walczak
lek. med. Tomasz Pastusiak
lek. med. Tatiana Fijałkowska

 

Rezydenci
lek. med. Agnieszka Koligat-Seitz
lek. med. Anna Leda-Kowalczyk
lek. med. Magdalena Urbaś

lek. med. Roland Zydroń

lek. med. Magdalena ŁęgowiczPielęgniarka oddziałowa
mgr Urszula Rogacka

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO SZPITALA NA LECZENIE?
Kwalifikacje do leczenia  w Oddziale Otorynolaryngologii odbywają się:

 Poniedziałek          od 09:00
 Piątek          od 09:00

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KWALIFIKACJE DO LECZENIA W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII
NIE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU18.05.2018

Konsultowanych jest 15 pierwszych osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadkach nagłych kwalifikacja odbywa się przez  lekarza dyżurnego. Kwalifikacja odbywa się w ramach IZBY PRZYJĘĆ.

 

Przyjęcie do oddziału.
Przyjęcia do zabiegów planowych odbywają się o 7:30. Pacjent zgłasza się na czczo, z wynikami badań do IZBY PRZYJĘĆ

Kontakt: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat  tel.  61 2245344
Dyżurka lekarska tel.  61 2245295
Dyżurka pielęgniarska  tel. 61 2245292

 

Mam polipy, będę miał operacje FESS
JAK PRZYGOTOWAĆ się do operacji FESS ( endoskopowa operacja zatok).
1. Pod kontrolą lekarza rodzinnego odstawić Acard i inne leki p- krzepliwe, jeżeli to konieczne włączyć heparynę drobno cząsteczkową (np. Clexane) na 7 dni przed planowanym przyjęciem
2. Pod kontrolą laryngologa kierującego jako przygotowanie do zabiegu proponujemy:
     8 tygodni przez zabiegiem operacyjnym:
       • Płukanie jam nosa 3x dziennie solą fizjologiczną
       • Płukanie jam nosa 2x dziennie Flixonase Nasule (po 0,5 ampułki)
     4 tygodnie przed zabiegiem operacyjnym:
       • Endoskopia nosa wraz z pobraniem materiału do badania bakteriologicznego (antybiotykoterapia celowana przez 10 dni
         w razie potrzeby).
     7 dni przed zabiegiem operacyjnym (jeśli nie ma przeciwskazań medycznych):
       • Metypred 16 mg 1 x1 tabl.
       • Controloc 40 mg. 1 x1 tabl. na czczo 3. Zabrać ze sobą Tomografie komputerową, oraz dokumentację medyczną (wypisy
         ze szpitala).
Właściwe przygotowanie się pacjenta do zabiegu operacyjnego znacznie poprawia jakość i wyniki leczenia.
Brak przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego może skutkować przesunięciem planowego leczenia operacyjnego.
Dziękujemy                                                                                                                                                

 

 

 

 

systemeskulap medhub sialma systemeskulap