Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)


ODDZIAŁ NOWORODKOWY - II stopień referencji
w Systemie Trójstopniowej Opieki Perinatologicznej.
W skład oddziału wchodzą sale: opieki pośredniej, opieki ciągłej i intensywnej terapii oraz pokój laktacyjny.
Dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt do diagnostyki (ultrasonograf, aparat RTG przyłóżkowy), monitorowania (kardiomonitory, pulsoksymetry) i leczenia (inkubatory otwarte i zamknięte, respiratory oraz urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddychania) zapewniamy noworodkom wysoki standard opieki.
W trosce o zdrowie naszych małych pacjentów wykonujemy przesiewowe (obejmujące 100% noworodków) badania USG głowy oraz jamy brzusznej. Dzięki temu możemy wcześnie wykryć wrodzone wady ośrodkowego układu nerwowego oraz wady nerek.
W celu przeprowadzenia niezbędnych w procesie diagnostycznym i/lub leczniczym konsultacji współpracujemy z grupą specjalistów z zakresu: kardiologii dziecięcej (dr B.Mroziński, dr H.Górzna-Kamińska), okulistyki (dr M.Fojut), chirurgii dziecięcej (dr hab.M.Błaszczyński), genetyki (dr R.Glazar) oraz ortopedii (dr M.Idzior).
Zdrowe noworodki z porodów fizjologicznych badane są przez lekarza neonatologa w ciągu pierwszych 2 godzin po urodzeniu (nie zaburzając kontaktu z matką „skóra do skóry”). Dzięki temu Rodzice mogą być wcześnie poinformowani o stanie zdrowia swoich dzieci i ewentualnych planowanych badaniach.
Rozumiejąc jak ważna dla dziecka jest bliskość Mamy i Taty, ich dotyk, ciepło i bicie serca realizujemy zasadę tzw. „kangurowania”.
Noworodki zdrowe przebywają na Oddziale Położniczym razem z matkami  w systemie rooming-in.
Pierwsza kąpiel noworodka odbywa się po 48 - 72 godziny po urodzeniu, zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego lub wcześniej na wyraźną prośbę Rodziców.
Szczepienia wykonywane są na salach w obecności Mamy dziecka.
Promujemy i wspieramy karmienie naturalne!!!
Nad zdrowiem naszych małych pacjentów czuwa kompetentny, życzliwy i uśmiechnięty zespół lekarzy i pielęgniarek. Przyjazne, czyste i kolorowe otoczenie sprzyja komfortowi pobytu dzieci i ich rodziców.

Ordynator
dr n. med. Liliana Żak
tel. 612245221 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jolanta Henka
tel. 612245278 

Z-ca Pielęgniarki
Iwona Witaszak
tel. 612245278

Dokumenty, które należy ze sobą zabrać:
- Nazwa i adres wybranej dla dziecka poradni, (i/lub nazwisko lekarza rodzinnego), który przejmie opiekę nad noworodkiem po wypisie ze szpitala

Program “ Senior Maluszka Tuli”

>

Materiały do pobrania:
Galeria VIII Poznański Piknik Wcześniaka

Kolorowa niespodzianka

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12

 • 13
 • 2
 • 3
 • 4

 • 5
 • 6
 • 7
 • 9

 

bip

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap