Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

     

UWAGA !!!

Od dnia 12.03.b.r. odwołane zostają :

- kwalifikacje do leczenia planowego
- zabiegi planowe na wszystkich Oddziałach

                                                Dyrekcja Szpitala

Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (Katedra i Klinika Uniwersytetu Medycznego) jest jedynym w Wielkopolsce szpitalnym ośrodkiem specjalistycznym zajmującym się leczeniem osób dorosłych z cukrzycą oraz kompleksową diagnostyką przewlekłych powikłań cukrzycy.
       Ośrodek zapewnia całodobowy, pełny zakres procedur diagnostycznych, leczniczych i edukacyjnych dla osób z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 oraz z ostrymi powikłaniami schorzenia (śpiączki i kwasice cukrzycowe). Ponadto w trybie planowym przyjmowani są pacjenci z niewyrównaną metabolicznie i/lub powikłaną cukrzycą głównie typu   1 i 2. W Oddziale do leczenia cukrzycy wdrażane są najnowocześniejsze formy farmakoterapii, metody insulinoterapii i technologie medyczne (pompy insulinowe) oraz do monitorowania glikemii nowoczesne urządzenia (glukometry, systemy ciągłego monitorowania glikemii i skanowania glikemii). Ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu cukrzycy u osób czynnie uprawiających sport.
       Oddział jest ponadto ośrodkiem referencyjnym dla zachodniej Polski w zakresie zachowawczego leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Pełni również funkcję pełnoprofilowego oddziału internistycznego przyjmując chorych w ramach ostrych dyżurów.
       W oddziale pracują specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, endokrynologii, angiologii oraz hipertensjologii. 
        Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych posiada:

•  41 łóżek klinicznych: w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego i metabolicznego z wyposażeniem umożliwiającym nieinwazyjne monitorowaniem funkcji życiowych pacjentów oraz leczenia internistycznych stanów zagrożenia życia;

•  sprzęt i zaplecze laboratoryjne do specjalistycznej diagnostyki zaburzeń gospodarki węglowodanowej i oceny przewlekłych powikłań u pacjentów z cukrzycą;

•  pracownię nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej umożliwiającą wykonanie przezklatkowgo i przezprzełykowego badania echokardiograficznego , przepływów naczyniowych, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na bieżni ruchomej i na cykloergometrze, badania spiroergometrycznego, 24 godzinnego monitorowania ekg metodą Holtera, 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi;

•   pracownię diagnostyki do badania neuropatii cukrzycowej oraz neuropatii układu autonomicznego;

•   Poradnię Diabetologiczną w tym Poradnię Stopy Cukrzycowej;

•   Zakontraktowane świadczenie leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej osób dorosłych z cukrzycą typu 1 poniżej 26 roku życia;

•   2 sale edukacyjne wyposażone w sprzęt multimedialny i materiały do edukacji studentów, lekarzy oraz pacjentów z cukrzycą.

      Na bazie szpitalnego oddziału funkcjonuje Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prowadząca działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną (kształcenie przeddyplomowe- studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziałów Lekarskich Uniwersytetu Medycznego oraz kształcenie podyplomowe w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii dla lekarza specjalizujących się z w tych dziedzinach).


Kierownik Oddziału
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
tel. 612245370

Zastępca Kierownika Oddziału
Zastępca Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz Prof. UM 
tel. 612245370

Pielęgniarka Oddziałowa
Elżbieta Damska
tel. 612245242

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Anna Morozow
tel. 612245213

Sekretariat Oddziału
tel. 612245270

Oddział Diabetologii

Dyżurka Pielęgniarek
tel. 612245242 

Dyżurka Lekarzy
tel. 612245372

Sala I. N. K. i Metabolicznego
tel. 612245327

Oddział Chorób Wewnętrznych

Dyżurka Pielęgniarek
tel. 612245213                                 

Dyżurka Lekarzy
tel. 612245245

Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
tel. 612245340 

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap