Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ("przedłużenie działalności lekarza rodzinnego") udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

-  w warunkach ambulatoryjnych,

-  w domu pacjenta (tylko w przypadkach medycznie uzasadnionych i tylko w obszarze wyznaczonym przez rozporządzenie NFZ dla danego punktu "pomocy doraźnej"),

-  telefonicznie

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

- nagłego zachorowania,

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

(przygotowano na podstawie ogłoszenia na stronie NFZ z dnia 27/09/2017)

 

Telefon do Rejestracji Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu im Fr Raszei: 61 307 12 75

Inne punkty NOCNEJ  I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w POZNANIU:  http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13328/

 

 

 

bip

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap