Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

Dyrektor Naczelny
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Mariola Chlebowska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariat Dyrekcji
tel. 612245233, 612245321
fax 848 49 90
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
I piętro pokój 103

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych
mgr inż. Roman Miękwicz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariat Dyrektora
tel. 612245399
III piętro pokój 358

Pielęgniarka Naczelna
mgr Hanna Napierała
tel. 612245349
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
III piętro pokój 330

Rzecznik Szpitala
lek. med. Eryk Matuszkiewicz
tel. 612245341

Rzecznik Praw Pacjenta
dr Krystyna Babiak
tel. 612245430

systemeskulap medhub sialma systemeskulap