Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

Dział Finansowo - Księgowy 
Główna Księgowa 
mgr Ewa Kurkowiak                          
tel. 612245293

Dział Kadrowo - Płacowy
Kierownik Działu
mgr Monika Majchrzak                            
tel. 612245447
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Organizacji, Nadzoru i Statystyki
Kierownik Działu
Małgorzata Springer
tel. 612245307

Dział  Techniczno-Inwestycyjny
Kierownik Działu
Zdzisław Łoniewski                           
tel. tel. 612245205

Zaopatrzenie
Elżbieta Żak                 
tel. 612245208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dział Żywienia
p.o. Arleta Nowicka
tel. 612245232 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Składnica Akt
mgr Barbara Antowska
tel. 612245365

Radca Prawny
mgr Marzena Brukwicka
tel. 612245430

Sekcja Zamówień Publicznych 
mgr Ewa Filipiak-Kozłowska
tel. 612245356
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekcja Informatyki
mgr Rafał Kaluga
tel. 612245426
tel. kom. 607156121
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Główny Specjalista ds. Zarządzania Jakością 
mgr inż. Magdalena Kawka-Jacolik
tel 612245325
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specjalista ds. Akredytacji
mgr Ewa Skrbeńska
tel 612245227
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelaria Szpitalna
Maria Aldona Prentka
tel 612245339
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

systemeskulap medhub sialma systemeskulap