Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

 1. Chorych w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, a także bez skierowania Szpital przyjmuje codziennie przez całą dobę. 

 2. Do bezpłatnego leczenia w Szpitalu uprawnieni są chorzy mający opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz
  w dniu przyjęcia do Szpitala posiadają aktualny dokument tożsamości z numerem PESEL i ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny).

 3. We wszystkich innych przypadkach za leczenie szpitalne i ambulatoryjne w szpitalu pobierana będzie opłata zgodnie
  z obowiązującym w Szpitalu cennikiem.

 4. Ustalenie terminu na planowe przyjęcie do:

  • Oddziału Ginekologii od poniedziałku do piątku telefonicznie pod nr telefonu 61 848 13 15 lub 61 2245231 lub osobiście w sekretariacie oddziału 2 piętro pokój 202 w godzinach 8.00 – 14.00,
  • Oddziału Otolaryngologii - czytaj więcej ...

  • Oddziału Chirurgii

   Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 czerwca 2020 roku wznawiamy kwalifkacje Pacjentów do przyjęcia na planowane zabiegi operacyjne.

   Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek i piątek w godzinach od 11.00 do 13.00 pokój nr 60 na parterze.

   Dodatkowo w środy o godzinie 10:00 w sekretariacie chirurgii minimalnie inwazyjnej na 1 piętrze w pokoju 164 odbywają się konsultacje pacjentów wymagających zabiegów endoskopowych podczas, których również odbywają się kwalifikacje i ustalanie terminów przyjęcia,

  • Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych od poniedziałku do piątku telefonicznie pod nr telefonu
   61 2245242 lub osobiście w dyżurce pielęgniarskiej oddziału parter pokój 46 w godzinach 11.00 – 13.00,

  • Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych od poniedziałku do piątku telefonicznie pod
   nr telefonu 61 8478687 lub osobiście w Ośrodku przy ul. Podolańskiej 46 w godzinach 8.00 – 13.00.

   Pacjenci rejestrowani telefonicznie oraz pacjenci, którzy nie posiadają przy sobie w dniu rejestracji skierowania mają obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy czekających. W przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielania świadczenia, pacjenci mogą odebrać skierowania osobiście lub przez osobę upoważnioną.

 5. Chorzy do przyjęć planowanych, przyjmowani są do:

  • Oddziału Ginekologii od godz. 7.00,

  • Oddziału Patologii Ciąży od godz. 10.00,

  • Oddziału Otolaryngologii od godz. 7.30,

  • Oddziału Chirurgii pacjenci z pododziału chirurgii ogólnej z rozpoznaną cukrzycą oraz pacjenci z pododdziału chirurgii minimalnie inwazyjnej od godz. 7.00, pozostali pacjenci z pododdziału chirurgii ogólnej od godz. 8.30,

  • Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych od godz. 9.00.
bip

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap