Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w piątek 13 września br. podczas uroczystości organizowanej z okazji XX-lecia Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych w Polsce, Pani Dyrektor Elżbieta Wrzesińska-Żak została wyróżniona odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.2. Skargi i wnioski można zgłaszać:

Dyrektorowi Szpitala w Sekretariacie Szpitala, I piętro pokój 103,  w poniedziałki i piątki w godz. 12.00 – 13.00, a podczas nieobecności Dyrektora Szpitala, Głównemu Konsultantowi Medycznemu lub Rzecznikowi Praw Pacjenta, przy czym zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szpitala 61 22 45 233.

3. Informacje dla pacjenta
  - pacjenci rejestrowani telefonicznie oraz pacjenci którzy nie posiadają przy sobie w dniu rejestracji skierowania mają
    obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących;
  - oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą;
  - niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy czekających;
  - w przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielania świadczenia, pacjenci mogą odebrać
     skierowania osobiście lub przez osobę upoważnioną.
     Podstawa prawna art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
     (Dz.U. z 2016, poz.1793)


4. Szpital Przyjazny Kombatantom

 

5. Informujemy, iż od dnia 01.07.2015 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital jest przygotowany do przeprowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu na życzenie pacjentki.

6. Niszczenie dokumentów - komunikat 2018 r.

 

7. Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży8. Statuetka "Mediom Przyjazny 2017" 

 

9. O godzinie 2:10 w Szpitalu im Fr. Raszei w Poznaniu urodził się pierwszy poznaniak w 2018. 

 

 

 

12. Informacje i zapisy

Telefoniczne -  pod nr 61 224 53 23

Zapisy na kolonoskopie, konsultacje, wyniki histopatologiczne

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach  8.30 - 11.00, piątek 8.30 - 10.00

Osobiście - I piętro, pok. 164

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7.15 - 11.00,  piątek 8.30 - 10.00

Przerwa między 8.00 - 8.30

Pacjenci przybywający osobiście są zapisywani poza kolejnością.

 

 

 

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap