Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

 

SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI WYBRANY NAJLEPSZYM SZPITALEM DO PORODÓW W POZNANIU. LINK DO ARTYKUŁU

 

INFORMACJE  DLA KOBIET CIĘŻARNYCH, RODZĄCYCH O PRZYJĘCIU DO SZPITALA
 
1/ Przyjęcia odbywają się jak do tej pory w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej od ul. Poznańskiej
- przez domofon przeprowadzony jest wstępny wywiad dotyczący aktualnego stanu zdrowia /prosimy o rzetelną informację/
- pacjentka w maseczce z torbą na teren szpitala wchodzi sama  /osoba towarzysząca oczekuje na informację pozostając poza terenem szpitala/
2/ Istnieje możliwość doniesienia potrzebnych rzeczy hospitalizowanym pacjentkom od głównego wejścia tj. ul. Mickiewicza /podpisanych imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem na jaki oddział/
3/ Wypis ze szpitala odbywa się w godzinach 11-20 również od ul. Poznańskiej po uprzednim zgłoszeniu  przez domofon, a następnie  przekazaniu rzeczy, fotelika
 
Do zobaczenia !

 

PORODY RODZINNE

Z dniem 20.07.2020 r. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu przywraca tzw. „porody rodzinne”.

Poniżej plik z komunikatem z dnia 17 lipca, zasadami obowiązującymi podczas porodów rodzinnych oraz ankietą epidemiologiczną osoby towarzyszącej przy porodzie.

 


Z ogromną satysfakcją informujemy, że w piątek 13 września br. podczas uroczystości organizowanej z okazji XX-lecia Powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych w Polsce, Pani Dyrektor Elżbieta Wrzesińska-Żak została wyróżniona odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

 

Inauguracja "Nursing Now” Polska
Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.
W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Link do wydarzenia

 

 

 

 


 
2. Skargi i wnioski można zgłaszać:

Dyrektorowi Szpitala w Sekretariacie Szpitala, I piętro pokój 103,  w poniedziałki i piątki w godz. 12.00 – 13.00, a podczas nieobecności Dyrektora Szpitala, Głównemu Konsultantowi Medycznemu lub Rzecznikowi Praw Pacjenta, przy czym zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szpitala 61 22 45 233.

3. Informacje dla pacjenta
  - pacjenci rejestrowani telefonicznie oraz pacjenci którzy nie posiadają przy sobie w dniu rejestracji skierowania mają
    obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących;
  - oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą;
  - niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy czekających;
  - w przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielania świadczenia, pacjenci mogą odebrać
     skierowania osobiście lub przez osobę upoważnioną.
     Podstawa prawna art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
     (Dz.U. z 2016, poz.1793)


4. Szpital Przyjazny Kombatantom

 

5. Informujemy, iż od dnia 01.07.2015 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital jest przygotowany do przeprowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu na życzenie pacjentki.

6. Niszczenie dokumentów - komunikat 2018 r.

 

7. Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży8. Statuetka "Mediom Przyjazny 2017" 

 

9. O godzinie 2:10 w Szpitalu im Fr. Raszei w Poznaniu urodził się pierwszy poznaniak w 2018. 

 

 

 

12. Informacje i zapisy

Telefoniczne -  pod nr 61 224 53 23

Informacje o kolonoskopii, konsultacjach i wynikach histopatologicznych

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach  8.30 - 11.00, piątek 8.30 - 10.00


Osobiście - I piętro, pok. 164

Zapisy na kolonoskopie, konsultacje i wyniki histopatologiczne

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7.15 - 11.00,  piątek 8.30 - 10.00

Przerwa między 8.00 - 8.30

Pacjenci przybywający osobiście są obsługiwani z pierszeństwem.

 

 

bip

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap